Intresseanmälan

Intresseanmälan

Jag/Vi önskar att sätta vårt/våra barn i kö till en förskoleplats på förskolan I Ur och Skur Linet. Vi är medvetna om att Linet tillämpar fri prövning för att alltid kunna ha en optimal ålders- och könsfördelning i barngruppen.

 

Moderns namn......................................................................................................................


Faderns namn.......................................................................................................................


Barnets namn....................................................Personnr....................................................


Barnets namn....................................................Personnr....................................................


Adress...................................................................................................................................


Postadress............................................................................................................................


Hemtelefon............................................................................................................................


Moderns Mobil......................................................................................................................


Faderns Mobil......................................................................................................................

 

E-post adress.......................................................................................................................


Ort.................................Datum..............................Namnteckning.......................................
Barnets kötid räknas från och med datumet som skrivs på blanketteten.

Sänd ansökan/intresseanmälan till:
I Ur och Skur Linet,
Ursviksvägen 35,
172 76 Sundbyberg.