Allt barn kan göra inne, kan barnen göra ute !

Förskolan I Ur och Skur Linet startade 1996 och har nu två avdelningar. Vi är ett personalkooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Förskolan ligger bra belägen i ett naturnära område med mycket skog, vatten och ängar runt omkring.  Vi ger barnen en trygg och god omsorg medan föräldrarna arbetar eller studerar. Vi vill vara goda förebilder för barnen så att dem förstår att alla människor är lika värda och lär sig ta ansvar för sig själva och sina handlingar.

Grundidén för verksamheten är Friluftsfrämjandets barnverksamhet, en pedagogik som innebär att varje barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. Vår förskola bedriver Friluftsfrämjandets barnverksamheter så som Skogsknopp (1-2 år), Skogsknytte (2-4 år), Skogsmulle (4-5 år), Barnskridsko, Barnskidor och Laxe.  Årstidsrelaterat arbete går som en röd tråd genom verksamheten.