Skogsknopp

För barn från 1 till 2 år
I Skogsknoppverksamheten får de allra minsta barnen uppleva och umgås med naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med vuxna får Skogsknopparna upptäcka det som finns och lever i naturen. I naturen får barnen röra sig fritt, använda alla sina sinnen, smaka, lukta, känna och höra på skogens brus. Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen under resten av livet. Vistelsen i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande.

Ledarnas viktigaste roll är att GE TID och arbetsmetoden är att medupptäcka.