Skogsknytte

 För barn från 2 till 4 år
I Skogsknytteverksamheten får de mindre barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med vuxna får Skogsknyttarna lära känna det som lever. Barnen blir vän med stubbar, kottar, myror och maskar. Vistelsen i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande.

Ledarnas arbetsmetod är att medupptäcka och meduppleva.