Skogsmulle

För barn från 4 till 5 år
Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till skogen för att sjunga och berätta om naturen. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. Genom lekar upptäcker barnen naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. I skogsbacken får de uppleva naturens små och stora under. Skogsmulleskolan tillfredställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för det som lever. Skogsmulle är symbolen för hänsyn till naturen.       

           Ledarnas arbetsmetod är att medupptäcka, meduppleva och medundersöka.